Ahmed Shareef

I am Ahmed Shareef. I am a Maldivian currently based in Croatia. A research assistant and a PhD student. My research area is the Internet of Things and digital twins. Although I am scratching the surface, I am committed to exploring innovative solutions in these fields and contributing to the advancement of technology.
Publications

books and articles

Projects

projects that i worked in

Services

if you want to learn with me

Course

Get a Personal Website

I will go through all the stages of getting your online presence, from getting a website name to complete website development. By completing this course, you will have your website up and running within a maximum of two months.

0
Enrolled Learners
0
Completed Lessons
0 %
Study Satisfaction
Other Services

What else?

Hosting Service

I have a small business from which you can purchase hosting services.

Courses

Personal courses for complete beginners to help you level up.

Applications

You can purchase Adobe genuine license from me.

A book for beloved Maldivians

ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރުން - ފިޔަވަޅަކަށް ފަހު ފިޔަވަޅެއް

މި ފޮތުން އަމިއްލައަށް ދިވެހި ވެބްސައިޓެއް ހަދާނެގޮތް ދަސްވާނެއެވެ. އަދި ފޮތް ގަތުމުން ވީޑިއޯ އާއި އިތުރު އެހީ ލިބިގެންދާނެއެވެ. إن شاء الله 

Got something to tell?

If you have a comment or suggestion, or even if you want to do a collaborative project/paper..